Privacy Info

Privacy statement & Cookies statement Delta Wines groep d.d. 20-5-2018

 

Privacy Statement in het kort

Wat goed dat je checkt hoe het zit met jouw privacy. We doen er namelijk alles aan om je gegevens goed te beschermen, omdat we het fijn vinden dat je klant bent bij Delta Wines. Als je bij ons bestelt, hoeft niemand te weten wat je besteld hebt. Ook wil je natuurlijk niet dat jouw gegevens terecht komen bij andere bedrijven. In het Privacy Statement hieronder leggen we precies uit welke Informatie we verzamelen en hoe we daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Je mag het hele verhaal lezen, maar de conclusie is dat wij je op basis van je persoonsgegevens helpen om makkelijk, snel én veilig te bestellen. En jouw gegevens? Die bewaken wij op alle manieren mogelijk. Ook kun je hier altijd inzicht in vragen.

 

PRIVACY STATEMENT
Delta Wines verzamelt (bedrijfs)gegevens over jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie Delta Wines over haar klanten en bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Delta Wines staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt.

 

1. Inhoudsopgave

 

In dit Privacy Statement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

1. Inhoudsopgave
2. Wie is Delta Wines?
3. Contact met Delta Wines
4. Mijn gegevens
5. Bestellingen
6. Aanvullende dienstverlening
7. Nieuwsbrieven
8. Persoonlijke aanbiedingen
9. Cookies
10. Bewaren van Informatie
11. Verstrekking aan derden
12. Bescherming van jouw Informatie

13. Veilige internetomgeving
14. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie
15. Minderjarigen
16. Wijzigingen in dit Privacy Statement
17. Vragen?

2. Wie is Delta Wines?
Delta Wines, DGS WIJN, Coenecoop Wine Traders, Pallas Wines en Global Wine Operations zijn onderdeel van de Delta Wines groep (hierna: ‘Delta Wines’) en houden zich o.a. bezig met het verkopen van producten en diensten via bestelling door klanten en het verrichten van e-commerce activiteiten op het gebied van wijn.

Delta Wines is verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw Informatie wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen. Delta Wines zorgt dat zij de manier van verzamelen, gebruiken en opslaan van jouw Informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitvoert.

 

3. Contact met Delta Wines
Als je met ons  contact opneemt omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Delta Wines, dan kunnen wij jouw contactgegevens en je vraag of klacht opslaan. Delta Wines kan je vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. De verstrekte Informatie kan indien nodig opgeslagen worden in de centrale database en worden gebruikt voor de in dit Privacy Statement vermelde doeleinden.

Deze voorwaarden gelden ook als je bij Delta Wines een verzoek doet om inzage in de Informatie die Delta Wines over jou opslaat of als jij Delta Wines verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen. In de paragraaf “Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie” staat meer informatie over de manier waarop deze verzoeken kunnen worden ingediend.

 

4. Mijn gegevens
Om volledig van de diensten gebruik te kunnen maken die Delta Wines via de reguliere klantbestelling en via de functionaliteiten van de Websites en Applicaties aanbiedt, moet je aangemaakt zijn als klant bij Delta Wines.

Wanneer je een Delta Wines Account krijgt, wordt aan je gevraagd bepaalde (bedrijfs)Informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle Informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig e-mailadres, voor- en achternaam, postcode, huisnummer, telefoonnummer en eventueel bedrijfsnaam, KvK nummer en belastingdienst nummer is verplicht. De Informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer Informatie je invult, hoe beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen.

De verstrekte Informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement besproken doeleinden, in de eerste plaats om je Delta Wines Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende faciliteiten en functionaliteiten te kunnen leveren.

 

5. Bestellingen
Je kunt bij Delta Wines, indien je een Delta Wines Account hebt gekregen, een Bestelling plaatsen. Voor het verwerken van je Bestelling maken we gebruik van de Informatie die je hebt verstrekt.

Als je een Bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze Informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de Bestelling te kunnen verwerken. De Informatie wordt tevens in de centrale database aan je Delta Wines Account gekoppeld.

Verder slaat Delta Wines de door jouw geplaatste Bestellingen en de gekozen opties op. Deze informatie wordt ook aan je Delta Wines Account gekoppeld.

 

Bestellijsten en favorieten
Op de Website en/of de Applicaties kun je bestellijsten maken en je favorieten samenstellen. Indien je dit doet als je al een Delta Wines Account hebt gekregen, wordt deze informatie door Delta Wines opgeslagen. Delta Wines kan deze Informatie gebruiken om je op speciale aanbiedingen te attenderen.

 

Inzicht Bestellingen
Delta Wines slaat Informatie over jouw Bestelling die je via de webshop doet op om je inzicht te kunnen gegeven in eerdere aankopen. Binnen het Delta Wines Account in de webshop kun je Informatie over eerdere via de webshop gedane Bestellingen opvragen. Ook is het mogelijk om te bekijken welke producten jouw favorieten zijn.

 

Persoonlijke aanbiedingen 
De Informatie wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover de paragraaf “Persoonlijke aanbiedingen”.

 

Product recall 
Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Delta Wines het product (tijdelijk) uit het assortiment moet halen en/of terugroepen, kan Delta Wines jouw Informatie gebruiken om hierover contact met jou op te nemen.

 

Misbruik
Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Delta Wines biedt, bijvoorbeeld door Bestellingen te plaatsen maar deze niet af te halen, zal Delta Wines jouw Delta Wines Account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen.

 

Legitimatie 
Delta Wines kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om je legitimatie. Als degene die afhaalt niet de vereiste leeftijd heeft of als diegene geen legitimatie bij zich heeft, kan Delta Wines de Bestelling niet (volledig) meegeven.

 

6. Aanvullende dienstverlening
Delta Wines kan je de mogelijkheid bieden om aanvullende diensten af te nemen. Je kunt daarbij denken aan de deelname aan loyalty programma’s, promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat je aanvullende Informatie moet verstrekken.

Delta Wines verwerkt de Informatie die je hebt verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan jou te kunnen aanbieden. Delta Wines zal deze Informatie in de tweede plaats koppelen aan jouw bestaande Delta Wines Account.

 

7. Nieuwsbrieven
Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door Delta Wines worden verzonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Delta Wines gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Delta Wines kan ook je naam en/of geslacht of je Bestelhistorie gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

 

8. Persoonlijke aanbiedingen
Op grond van de Informatie die door Delta Wines is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert Delta Wines haar aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Website, de Applicatie of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht.

 

We maken hiervoor onder meer gebruik van:

●  De producten die je aanschaft 
●  Het bedrag dat je aan Bestellingen besteedt 
●  De functionaliteiten die je gebruikt 
●  Je surfgedrag op de website 
●  Gegevens verzameld met behulp van cookies 

Indien je niet langer wil dat jouw Informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken door een email te sturen via info@deltawines.eu.

 

9. Cookies
Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit Privacy Statement ook de bepalingen uit het Cookie Statement van Delta Wines van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het Cookie Statement is hieronder te raadplegen.

 

10. Bewaren van Informatie
Delta Wines zal Informatie over jou niet langer bewaren dan wettelijk verplicht danwel noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

 

11. Verstrekking aan derden
Zonder jouw toestemming zal Delta Wines jouw Informatie niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Delta Wines maakt in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database of voor het versturen van pakketten. Delta Wines heeft van deze derden verwerkingsverklaringen of met deze derden overeenkomsten waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw Informatie te beschermen.

Waar Delta Wines de Informatie ook opslaat, zij zal er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de in Nederland geldende wet is.

Ten slotte kan Delta Wines jouw Informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op de Websites en in de Applicaties kunnen hyperlinks staan waarmee je de Website van Delta Wines verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Delta Wines heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy statement geldt. Dit Privacy Statement van Delta Wines heeft alleen betrekking op Informatie die via de Websites en Applicaties van Delta Wines is verkregen. Delta Wines accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

12. Bescherming van jouw Informatie
Delta Wines hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Delta Wines heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

13. Veilige internetomgeving

Delta Wines maakt gebruik van een beveiligde internetomgeving zodra je op de website van een van haar bedrijven komt. Via SSL worden je gegevens versleuteld over internet verstuurd. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het " groene slotje" (zie onder) in je browser. Voorbeeld:

 

14. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie
Als je wilt weten welke Informatie Delta Wines over jou verzamelt, kun je Delta Wines vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Dit verzoek kun je doen door een email te sturen via info@deltawines.eu. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij Delta Wines.

Als je op grond van het overzicht Informatie wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde email adres. Delta Wines zal dit verzoek verwerken. Indien Delta Wines besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal Delta Wines aangeven waarom zij dit niet zal doen.

 

15. Minderjarigen
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Websites en Applicaties van Delta Wines. Als je jonger bent dan 18 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.

Delta Wines zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 18 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacy Statement heeft gelezen, worden gegeven.

 

16. Wijzigingen in dit Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via de Applicatie.

 

17. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen naar info@deltawines.eu.

 

Privacy Statement Delta Wines laatst gewijzigd op 20 mei 2018.

 

 

 

Cookie statement in het kort 

Een korte uitleg hoe het werkt met cookies: cookies zijn veilige stukjes informatie, (tijdelijke) tekstbestanden, die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer. Heb je daar last van? Nee, dankzij deze cookies kunnen we jou ook online goed helpen. Daar pluk jij de voordelen van: relevante aanbiedingen, interessante informatie en je kunt zo ook makkelijk en snel bestellen als je klant bent bij ons.

Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Zo hoef je niet iedere keer opnieuw in te loggen nadat je een account hebt aangemaakt en onthouden we je gegevens. We willen dat het voor jou prettig is om bestellingen bij ons te doen of onze website te bezoeken. Bovendien helpen cookies ons inzien hoe je onze sites gebruikt en hoe wij de boel beter en klantvriendelijker kunnen maken. Het moet gezegd worden: we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Hou je toch niet zo van cookies? Je kunt ze altijd weggooien. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen. Hou er dan wel rekening mee dat de websites niet optimaal werken. Als je nog meer wilt weten, lees dan gerust de uitgebreide uitleg hieronder.

 

COOKIE STATEMENT

Dit Cookie statement van Delta Wines beschrijft van welke cookies Delta Wines gebruik maakt via haar Websites en Applicaties en waarvoor deze cookies worden gebruikt. We raden je aan om dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Websites of Applicaties worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de Websites of Applicaties terugsturen. De cookies die via deze Website of Applicatie worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert Delta Wines en voor welk doel?

Functionele cookies

Delta Wines maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de Websites of Applicaties b.v. niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen.

Cookies van Delta Wines

Op de Website en/of de Applicaties biedt Delta Wines jou de mogelijkheid om een van de webshops van haar bedrijven (DGS WIJN, Coenecoop Wine Traders, Pallas Wines of Global Wine Operations) te selecteren.

Wanneer je in een van onze webshops een account hebt gekregen, gebruikt Delta Wines de door jou opgegeven naam en instellingen in de webshop bij een volgend bezoek. Om dit mogelijk te maken plaatst Delta Wines een cookie.

Het is mogelijk dat je klant bent bij meerdere bedrijven van Delta Wines. In dat geval willen we voorkomen dat je bij elke webshop je apart moet aanmelden. Delta Wines plaatst daarom een cookie zodat dit niet hoeft.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website en/of Applicatie, maakt Delta Wines gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat. Dit cookie registreert jouw gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanonimiseerd, geanalyseerd en de resultaten hiervan kan Delta Wines bekijken. Delta Wines verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de Websites en Applicaties worden gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Websites, Applicaties en/of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze anonieme informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.

Social plug ins

Via de Website en de Applicaties wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kun je informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Wanneer je op een webpagina komt waarop de social plug ins van deze sociale media staan afgebeeld, worden er door derde partijen cookies op jouw Apparatuur geplaatst. Deze cookies verzamelen onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres.

Via de Websites en de Applicaties worden video’s getoond die afkomstig zijn van websites van derden, waaronder YouTube. Deze derde partijen plaatsen cookies die het mogelijk maken om de video’s aan jou te tonen. Daarnaast kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Op het gebruik van de cookies die via de video’s en/of social plug ins op de Websites en/of Applicaties worden geplaatst, zijn nadere voorwaarden van derde partijen van toepassing. Delta Wines accepteert geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze voorwaarden van derden. Delta Wines verwijst jou naar de voorwaarden van de desbetreffende partijen.

Uitlezen informatie zonder cookies

Naast het plaatsen van cookies, leest Delta Wines ook informatie uit uw browser en Apparaat zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt Delta Wines (technische) eigenschappen van uw Apparaat en door u gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Delta Wines gebruikt deze informatie om de website te kunnen aanpassen aan uw apparaat, zodat we de site optimaal aan jou kunnen aanbieden.

Automatisch gegenereerde Informatie
Om de Websites en Applicaties optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Delta Wines bepaalde Informatie nodig. Delta Wines verzamelt daarom automatisch gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens je gebruik van onze Websites en/of Applicaties. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van jouw internetverbinding, geanonimiseerd), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina's die je op onze Websites en/of Applicaties bezoekt.

Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De Informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen.

 

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan Delta Wines voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te allen tijde intrekken door jouw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.
Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Websites en/of Applicaties niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de Websites en/of Applicaties bekend worden gemaakt.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun je een bericht sturen middels een email aan info@deltawines.eu. Verder kun je, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van de Consumentenbond.

Cookie Statement Delta Wines laatst gewijzigd op 20 mei 2018.